Mirëmbajtja dhe Mbështetja

Dihet mirë se mirëmbajtja dhe mbështetja janë dy komponentë të rëndësishëm në funksionimin e duhur të softuerit. Mirëmbajtja përkufizohet si zhvillim proaktiv në shtimin e veçorive shtesë ose në kontrollimin e 'defekteve' me prioritet të ulët që nuk përkeqësojnë dizajnin e softuerit dhe përvojën e përdoruesit.

Kompanitë e softuerit përballen vazhdimisht me sfida në mbështetjen dhe mirëmbajtjen e produkteve të tyre softuerike gjatë gjithë ciklit jetësor të një produkti. Ne u ofrojmë klientëve tanë një mbështetje dhe mirëmbajtje softuerike të besueshme dhe me cilësi të lartë për ta.