Zhvillimi i Ueb Aplikacioneve

Ju na tregoni se çfarë lloj zgjidhje ju nevojitet, si dëshironi që ajo të funksionojë, cilat procese biznesi janë të përfshira që ne të ndërtojmë një zgjidhje me synimin që t'i përshtatet saktësisht nevojave tuaja.

Vlerësimi i cilësisë së softuerit me qëllim gjetjen dhe rregullimin e defekteve.