Ekipi ynë

Team Member
2
Analist biznesi
Team Member
9
Zhvillues të lartë të softuerit
Team Member
7
Zhvillues të rinj të softuerit
Team Member
3
Ekspertët e databazës
Team Member
2
Administratorët e sistemit
Team Member
4
Inxhinierë mbështetës
Team Member
3
Testuesit e softuerit
Team Member
2
Menaxherët e projektit