Kush jemi ne

Tech Vision është një kompani globale e shërbimeve softuerike që fokusohet në zhvillimin dhe produktet e softuerit. Tech Vision filloi si një kompani e re në shkurt 2015 dhe gradualisht u shndërrua në një kompani serioze dhe të suksesshme. Që nga fillimi, ne synojmë të ofrojmë vetëm më të mirën dhe cilësinë e të gjitha shërbimeve që ofrojmë. Deri më tani, falë punës dhe angazhimit tonë, kemi arritur të nënshkruajmë më shumë kontrata me institucione të ndryshme dhe shërbime të ndryshme si: furnizime me pajisje të teknologjisë së informacionit, shërbime të tjera si faqe interneti dhe aplikacione, sisteme menaxhimi numërike të pritjeve në institucione etj.
Ne jemi të përkushtuar t'u ofrojmë klientëve tanë produktet dhe shërbimet më cilësore në treg, me garanci dhe mirëmbajtje profesionale. Ne jemi partneri juaj i besueshëm në realizimin e projekteve të ndryshme në fushën e teknologjisë së informacionit duke ofruar këshilla dhe mbështetje pa shumë çështje teknike të kufizuara për të arritur rezultatin përfundimtar dhe përfundimin me sukses të projektit.

Misioni ynë

Ne do të jemi punëdhënësi i zgjedhur dhe partneri i zgjedhur duke u fokusuar në vlerat tona të deklaruara të punonjësve në radhë të parë, besimit, transparencës, fleksibilitetit dhe qëndrimit të vlerës.

Vizioni ynë

Vizioni ynë është të jemi partneri i zgjedhur i teknologjisë për klientët me vizion të ardhshëm duke e transformuar në mënyrë të përbashkët teknologjinë në avantazh biznesi.

Vlera jonë thelbësore

Suksesi i Tech Vision në kënaqjen e klientëve rrjedh nga angazhimi i tij ndaj një metodologjie të qëndrueshme, teknikave efektive të menaxhimit të projektit, mjeteve të automatizuara të provuara, sigurimit të cilësisë, testimit dhe profesionistëve të përkushtuar.